Zwartkop

zomervogel

65 waarnemingen, 132 vogels

 

Zwartkoppen komen voor in wat meer ontwikkelde bosschages en bossen. Daarvan zijn er niet veel rond de Groote Wielen. De vogels worden voornamelijk op boomrijke plekken langs de randen van het Groote Wielengebied of in de beide eendenkooien gezien, als broedvogel en als doortrekker. Zoals meer zangvogels doen, eten Zwartkoppen in de broedtijd vooral insecten en daarbuiten ook wel zaden en bessen. Het vrouwtje heeft een bruin kapje. Buiten de broedtijd zijn de vogels zonder de kenmerkende zang tamelijk onopvallend.  

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen 

Voorkomen gedurende het jaar  – verdeling over de maanden

Zwartkoppen zijn ongetwijfeld elk jaar aanwezig geweest rond de Groote Wielen, maar zeker niet alle jaren waargenomen. Dat heeft te maken met het feit dat de soort vooral op boomrijke plekken voorkomt en alleen in de broedtijd door de welluidende zang goed waar te nemen is. De eerste vogels  verschijnen in april. Na de broedtijd daalt het aantal waarnemingen. Opvallend is dat in augustus geen Zwartkoppen waargenomen zijn. In september en oktober zijn een enkele maal nog doortrekkers gezien. Nogal bijzonder is de late waarneming van een Zwartkop op 24 december 1987. 

Broedvogel

 

Het ziet er naar uit dat de Zwartkop met het ouder worden van de bosschages als broedvogel rond de Groote Wielen is toegenomen. De soort broedt tegenwoordig in beide eendenkooien, in erfbeplantingen en bosschages langs de Westerdyk en in het moerasbos van de Gelte Herne. De broedpopulatie kan nu geschat worden op 10-15 paren.

 

2000 2005 2010 2017
6 10 10 11

Broedterritoria in 2010

foto Ruurd Jelle van der Leij