Gebiedstellingen

Op deze pagina staan resultaten van recente vogeltellingen van broedvogels en niet-broedvogels. 

Slaapplaatstelling Ryptsjerksterpolder 6 januari 2020

 

kolgans 7900
brandgans 1100
grauwe gans 240
nijlgans 2
Canadese gans 9
kleine zwaan 5
wilde zwaan 11
knobbelzwaan 26
kievit 5000
grote zilverreiger 131
meeuw spec. (overgrote deel kokmeeuw, stormmeeuw) 6000
eend spec. (overgrote deel smient) 2000

Water- en roofvogelvogeltelling Ryptsjerksterpolder  18 januari 2020

kolgans 30  
brandgans 410  
grauwe gans 380  
nijlgans 3  
wilde eend 49  
slobeend 72  
krakeend 4  
pijlstaart 3  
smient 2590  
kuifeend 8  
nonnetje 4  
bergeend 27  
knobbelzwaan 8  
kleine zwaan 2  
grote zilverreiger 4  
kokmeeuw 1  
stormmeeuw 40  
buizerd 5  
torenvalk 2  
blauwe kiekendief 1  
sperwer 1