Zwarte ruiter

doortrekker

248 waarnemingen, 450 vogels

 

Zwarte ruiters bezoeken het Groote Wielengebied in kleine aantallen tijdens de voor- en najaarstrek. De vogels worden zowel waargenomen in de moerassen en bij poelen in de Ryptsjerksterpolder als langs sloten en op plas-drasse plekken in de Binnemiede en Weeshuispolder. Ze eten allerlei klein dierlijk spul als waterinsecten, kleine visjes, wormen en amfibieën. 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (jaarmaxima)

 

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Het voorkomen van Zwarte ruiters in het Groote Wielengebied is schommelend, maar door de jaren heen tamelijk stabiel. Meestal gaat het maar om één of enkele vogels. Zwarte ruiters worden in langgerekte periodes tijdens de voor- en najaarstrek gezien. Ook in de wintermaanden zijn enkele waarnemingen gedaan. De vogels bezoeken zowel de de moerassen en zomerpolders van de Ryptsjerksterpolder als plas-drasse plekken en slootkanten in de Binnemiede en Weeshuispolder. Er zijn nooit meer dan 8 Zwarte ruiters gezien: op 30 augustus 1980 in de Ryptsjerksterpolder en op 8 mei 2011 tijdens een steltloper-slaapplaatstelling in de zomerpolders de Warren (Ryptsjerksterpolder).    

foto Ruurd Jelle van der Leij