foto Dick Hiemstra

Zomertaling

zomervogel

218 waarnemingen, 567 vogels

Zomertalingen zijn nog steeds schaarse broedvogels in het Groote Wielengebied. Het landschap met de moerassen, oeverzones en vochtige graslanden biedt ze voldoende mogelijkheden om er te kunnen leven. Zomertalingen eten van allerhande klein spul, zowel dierlijk als plantaardig.  In het vroege voorjaar komen de vogels terug van de winterkwartieren ten zuiden van de Sahara. Voor vogelaars is de waarneming van de eerste Zomertalingen temidden van grote aantallen andere eenden elk jaar een bijzondere gebeurtenis. 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen
 

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

De kans om een schaarse eend als de Zomertaling temidden van duizenden andere eenden aan te treffen is niet zo groot. Je moet een beetje doorzetting en geluk hebben. Dat alleen al maakt dat de aantallen waarnemingen van jaar op jaar flink kunnen schommelen. Hoewel de Zomertaling als broedvogel en doortrekker in Nederland fors achteruit is gegaan de afgelopen vijftig jaar, is dat in het Groote Wielengebied niet te merken aan de aantallen waarnemingen door de jaren heen. Van achteruitgang is uit die cijfers niet zoveel te bespeuren. De eerste waarnemingen worden meestal gedaan in april, een enkele maal al in maart. De piek in september betreft doortrekkers. Slecht drie keer zijn meer dan 10 Zomertalingen aangetroffen: 30 vogels op 29 augustus 1973 in de Ryptsjerksterpolder, geteld door de NJN; 17 vogels op 11 april 2009 tijdens een watervogeltelling en 12 vogels op 12 april 2014. Bij de laatste waarneming werd vlak boven de onder water staande zomerpolder de Warren een vrouwtje vliegend achterna gezeten door 11 mannetjes; een spectaculair gezicht. 

Broedvogel

 

De meeste broedgevallen vinden plaats in de kruidige en vochtige graslanden van de Binnemiede en Weeshuispolder. Vier maal is het Groote Wielengebied in zijn geheel voor de Zomertaling op broedparen geïnventariseerd. Kijkend naar alleen naar deze vier jaren dan lijkt het erop, dat het aantal broedparen van de Zomertaling in het Groote Wielengebied is afgenomen. De grafiek van het verloop van het aantal broedparen in de Binnemiede en Weeshuispolder laat zien dat er meer sprake is van schommelingen in het aantal broedparen dan achteruitgang.

 

2000 2005 2010 2017
5 3 3 2

Broedterritoria in 2010

weidevogels Binnemiede en Weeshuispolder – langlopende reeks broedparen Zomertaling (BMP) 

 

Jappie Seinstra