Wulp

 

zomervogel

841 waarnemingen, 10.127 vogels

Als broedvogel is de Wulp rond de Groote Wielen min of meer een nieuwkomer. Pas in de jaren negentig van de vorige eeuw zijn er Wulpen gaan broeden in de Binnemiede en Weeshuispolder. De grootste aantallen kunnen aanwezig zijn tijdens de voor- en najaarstrek, wanneer broedvogels uit Noord-Europa hier doortrekken. De vogels eten zeer gevarieerd van wormen en geleedpotigen tot schelpdieren,bessen en zaden. Maar ook kleine vis, amfibieën, muizen en jonge vogels worden niet versmaad. Af en toe maken Wulpen in wisselende aantallen gebruik van de steltloper-slaapplaatsen in de zomerpolders in de Ryptsjerksterpolder.

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
 met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Wulpen kunnen het gehele jaar rond het Groote Wielengebied worden gezien. De aantallen zijn het grootst tijdens de voor- en najaarstrek. Topmaanden zijn april, wanneer naast broedvogels ook doortrekkers aanwezig kunnen zijn en in november tijdens de najaartrek. Ook in de winter zijn af en toe nog kleine groepjes Wulpen aanwezig. Gemeenschappelijk slapen is in sommige jaren vastgesteld: in de Ryptsjerksterpolder, het zomerpoldertje Leechfean in de Weeshuispolder en op de steenstortdijk van het baggerdepot in het Sierdswiel. De grootste aantallen Wulpen (520) zijn geteld op 18 april 2015 tijdens slaaplaatstellingen in het Leechfean en op 19 april 1986 (497) in de Rypstjerksterpolder. De laatste jaren zijn nauwelijks meer Wulpen gezien op de slaapplaatsen. Uit de sterk wisselende aantallen door de jaren heen kunnen we geen conclusies trekken over de trend.

Broedvogel

 

Pas in de loop van de jaren negentig zijn er Wulpen gaan broeden in de Binnemiede. Het begon met één paar in 1994 broedend in een al jaren niet meer bemest gedeelte met tamelijk veel pitrus door vroegere schapenbegrazing. Later werden ook minder ruige delen bevolkt en broedde er meestal ook een paar in de Weeshuispolder. Het aantal broedparen schommelt tegenwoordig tussen 4 en 5.

 

2000 2005 2010 2017
1 1 3 4

Broedterritoria in 2010

weidevogels Binnemiede en Weeshuispolder – langlopende reeks broedparen Wulp (BMP) 

 

foto Ruurd Jelle van der Leij