Witte kwikstaart

jaarvogel

577 waarnemingen, 2230 vogels

 

Witte kwikstaarten kunnen vrijwel het gehele jaar aanwezig zijn in het Groote Wielengebied. In de broedtijd vogels die geagiteerd voor je uit lopen en later kleine groepjes op doortrek in het veld. De meeste vogels worden gezien in halfopen gebied bij menselijke bewoning en in boerenland. Al rennend en hippend worden insecten verschalkt

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  – verdeling over de maanden

De meeste Witte kwikstaarten in het Groote Wielengebied worden gezien in de maanden maart/april en juli-september. Tijdens de voor- en najaarstrek zijn de vogels in groepjes te zien; tijdens de najaarstrek soms samen met Gele kwikstaarten. Tijdens slaaptrektellingen worden dan regelmatig groepjes Witte kwikstaarten gezien op de plas-drasse zomerpolders, vermoedelijk op weg naar een gemeenschappelijke slaapplek. De laatste jaren slapen Witte kwikstaarten op een kunstmatige basaltdijk in het Sierdswiel. In de winter worden maar weinig vogels gezien met de maand februari als ‘dieptepunt’. Door de jaren heen zijn de aantallen Witte kwikstaarten in het Wielengebied niet veel veranderd. De grootste aantallen zijn geteld op 16 maart 2002 (35 vogels) tijdens een steltloper-slaapplaatstelling in de Ryptsjerksterpolder en op 27 maart 1994 (33 vogels) bij een gebiedsdekkende telling overdag. 

Broedvogel

 

Witte kwikstaarten broeden veelal in halfopen gebied aan de randen van het Groote Wielengebied en beide eendenkooien. Maar ook in de Binnemiede en Weeshuispolder worden soms broedparen aangetroffen, wanneer ergens mogelijkheden tot nestelen (holtes, beschutte plekken) aanwezig is. Vier keer is het gebied in zijn geheel geïnventariseerd. Het aantal broedparen blijft beneden de 10. 

 

2000 2005 2010 2017
8 5  8 5

Broedterritoria in 2010

foto Jappie Seinstra