Wilde zwaan

wintergast

184 waarnemingen  2697 vogels

Wilde zwanen komen in de winter naar het Groote Wielengebied. De vogels broeden in het hoge Noorden van Scandinavië en Rusland en komen in de winter naar West-Europa. Regelmatig komen in de winter groepen Wilde zwanen naar Groote Wielengebied. Ze slapen met andere zwanen en ganzen in de Ryptsjerksterpolder. De vogels zijn groot en duidelijk herkenbaar en vrij goed te onderscheiden van de Kleine zwaan. De vogels zijn overdag meestal buiten het Groote Wielengebied te vinden, waar ze voedsel zoeken op boerengraslanden, akkers en meren, waar de grondelend op zoek gaan naar waterplanten. 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (jaarmaxima)

 

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Voor de eeuwwisseling werden Wilde zwanen maar mondjesmaat gezien in. Pas toen de ganzen op de slaapplaats werden geteld, werd duidelijk dat er ook Wilde zwanen (en Kleine zwanen) sliepen.  De vogels vliegen ’s avonds in en vertrekken ’s ochtends vroeg meestal binnen een uur na zonsopgang naar de voedselgebieden elders. Daardoor kunnen ze gemakkelijk aan de aandacht ontsnappen, want bij tellingen overdag zijn ze er meestal niet. De meeste Wilde zwanen zijn geteld bij de slaapplaatstellingen, vanaf een half uur voor zonsopgang. Vaak zwemmen de vogels min of meer gemengd met Kleine zwanen op de onder water staande zomerpolders. Na de eeuwwisseling worden met horten en stoten steeds grotere aantallen overnachtende Wilde zwanen gezien. Zo werden de 25 grootste aantallen Wilde zwanen alle gemeld van na 2000. Op 21 februari 2017 werd het grootste aantal (104 vogels) geteld. 

foto Jappie Seinstra