Vlaamse gaai 

jaarvogel

246 waarnemingen, 451 vogels

 

 

Vlaamse gaaien vinden hun leefgebied in boomrijke gebieden. De vogels zijn zelden in het open land aanwezig en worden vooral gezien langs de randen van het Groote Wielengebied, op erven en in beide eendenkooien.  Hun hese gekrijs is voor iedereen duidelijk te horen. De Vlaamse gaai is een schaarse broedvogel en standvogel.  Vlaamse gaaien  eten vooral insecten, eieren en jonge vogeltjes en in de winter grote zaden, zoals eikels en fruit.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Vlaamse gaaien laten het gehele jaar van zich horen en zien in het Groote Wielengebied, maar het gaat bij de meeste tellingen slechts om 2 of 3 vogels. Van de gaaien-invasies in 1983, 1996, 2004 en 2010 is in de tellingen weinig of niets te merken. De meeste waarnemingen worden gedaan in het najaar, vooral in de maand oktober. Het grootste aantal (8 vogels) is geteld op 8 oktober 1979. Dat houdt niet over voor zo’n luidruchtige, algemene vogel. 

Broedvogel

 

De Vlaamse gaai is een schaarse  en mogelijk onregelmatige broedvogel langs de randen van het Groote Wielengebied. Plekken in en nabij de Buisman-eendenkooi, enkele boomrijke erven en bosschages zijn favoriet.  

 

2000 2005 2010
2 0 2

Broedterritoria 2010

foto Ruurd Jelle van der Leij