Visdief

zomergast

313 waarnemingen, 1436 vogels

Een dag in het Groote Wielengebied in de zomermaanden zonder Visdieven te hebben gezien is een grote uitzondering. De vogels broedden tot voor de eeuwwisseling in de Ryptsjerksterpolder samen met Kokmeeuwen en in sommige jaren ook in de Binnemiede. Tegenwoordig worden de Wielen alleen nog gebruikt als voedselgebied door in de omgeving broedende vogels. De vogels jagen op kleine vissen, die in de kleinschalige meren aanwezig zijn. 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
 met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

De eerste Visdieven arriveren in april uit de winterkwartieren in West-Afrika. De laatste Visdieven worden gezien in september, waarschijnlijk doortrekkers uit noordelijker streken. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, toen de Visdieven nog broedden in het Groote Wielengebied, werden met enige regelmaat enkele tientallen vogels geteld. In de jaren daarna ging het meestal om minder dan tien vogels. Vanaf de jaren negentig zijn de aantallen Visdieven in het Groote Wielengebied tamelijk stabiel. Het grootste aantal Visdieven (40) werd geteld op 15 mei 1987.       

foto Jappie Seinstra