Vink

jaarvogel

476 waarnemingen, 2936 vogels

 

Vinken zijn het gehele jaar in het Groote Wielengebied te vinden, vooral langs de randen van het gebied met wat bebouwing en bosschages en in beide eendenkooien. Het zijn voornamelijk zaadeters die zaden, bladknoppen en ander plantaardig spul eten. In de broedtijd schakelen ze over op insecten, die veel eiwitrijker zijn. Vinken broeden op boomrijke plekken onder struikgewas. Buiten de broedtijd zoeken ze in groepjes op zoek naar voedsel.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling  (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

De Vink wordt rond de Groote Wielen vooral gezien aan de randen van het gebied op of nabij boomrijke plekken. De aantallen worden vooral beïnvloed door het voorkomen buiten de broedtijd, wanneer de vogels hier en daar in groepjes te zien zijn op zoek naar voedsel. De vogels eten dan vooral zaden van diverse snit. Af en toe zijn er enkele Kepen aanwezig bij de Vinken. Na de broedtijd in de maand juli zijn de aantallen Vinken het kleinst. In het voorjaar en najaar komen ook groepen doortrekkers langs, afkomstig uit Noordelijke regio’s.  De opvallende piek in de gemiddelde jaarmaxima wordt veroorzaakt door een telling van ca. 200 Vinken tijdens een vroege ochtend-ganzen-slaapplaatstelling op 4 februari 2007. Een grote groep doortrekkers streek neer op het opdrogende grasland van de zomerpolder nabij geboomte om een tijdje later weer verder te trekken. 

Broedvogel

 

De Vinken in het Groote Wielengebied broeden op plekken met wat hoog opgaand, meer ontwikkeld geboomte. De verwachting dat het aantal broedparen de afgelopen tientallen jaren met de ontwikkeling van bomen en bosschages zou toenemen is bewaarheid. Gezien de broedvogelaantallen in 2000, 2005 en 2010 is dat wel erg snel gegaan. In het verleden broeden er enkele vinken in of in de buurt van de eendenkooien, maar tegenwoordig zijn meer plekken geschikt.  

 

2000 2005 2010
3 9 20

broedterritoria in 2010

foto Jappie Seinstra