Tafeleend

doortrekker en wintergast

461 waarnemingen, 5.971 vogels

Tegenwoordig is de Tafeleend (waarschijnlijk) geen broedvogel meer in het Groote Wielengebied. maar in de winter komen er nog wel Tafeleenden naar de Groote Wielen om te foerageren en te rusten.  De vogels duiken naar zowel dierlijk als plantaardig voedsel, zoals slakjes, zaden, kleine visjes en wortels van waterplanten. Tafeleenden zijn te vinden meren en vaarten, ondergelopen graslanden en moerassige plekken.

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
 met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

De laatste tien/twintig jaar zit de klad er in bij de aantallen Tafeleenden bij de Groote Wielen. De tegenwoordige aantallen Tafeleenden zijn veel kleiner dan voor de eeuwwisseling en zijn nog maar een kwart van de vroegere aantallen.  Naarmate de winter nadert nemen de aantallen toe om vanaf het vroege voorjaar weer af te nemen. In eerste instantie worden de meeste Tafeleenden gezien op de meren en vaarten; later verschijnen ze ook op de ondergelopen zomerpoldergraslanden in de Ryptsjerksterpolder. De grootste aantallen Tafeleenden zijn geteld op 29 december 1991 (170 vogels) en in maart 1976 (NJN telling 160 vogels).

Broedvogel

 

De Tafeleend broedde voor de eeuwwisseling met zo’n 5-10 broedparen in de oeverzones van vooral het Sierdswiel en de Houtwielen. De laatste tien jaar is de Tafeleend als broedvogel niet meer vastgesteld. Mogelijk is deze lastig te inventariseren soort als broedvogel gemist. Wel is er in 2017 in de nabijgelegen Bouwepet een broedpaar gesignaleerd.

 

2000 2005 2010 2017
7 4 0 0

Broedterritoria in 2010

foto Jappie Seinstra