Sprinkhaanrietzanger
(sprinkhaanzanger)

zomervogel

103 waarnemingen, 160 vogels

 

Het schelle rateltje van de Sprinkhaanrietzanger laat zich alleen in de broedtijd horen. Voor oudere vogelaars met gehoorproblemen is de zang niet te horen, zo hoog is het. De vogels arriveren uit de winterkwartieren in Afrika in de loop van april.  Over het verdere voorkomen buiten de broedtijd is geen informatie voorhanden. Het leefgebied van de vogels in de broedtijd, insectenrijke plekken in moerasruigten en dichte vegetaties van overjarig riet en struweel langs oevers van meren, vaarten en sloten, is aanwezig in het Groote Wielengebied. De vogels hebben een verborgen leefwijze en worden meer gehoord dan gezien. De vogels zingen vaak in de verhulling van boompjes en struiken.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen 

Voorkomen gedurende het jaar  – verdeling over de maanden

Het ziet er naar uit dat de aantallen Sprinkhaanrietzangers in het Groote Wielengebied door de jaren niet veel veranderd zijn. Het niet aanwezig zijn van waarnemingen in verschillende jaren duidt eerder op minder aandacht voor deze verborgen levende soort dan op het niet aanwezig zijn van de soort. De meeste waarnemingen stammen uit de jaren dat er min of meer gericht naar de soort is gezocht. De eerste Sprinkhaanrietzangers arriveren in april en gaan gelijk aan de slag met het bezetten van een territorium. De zangactiviteit houdt aan tot begin juli. Daarna worden er geen waarnemingen meer gedaan.

Broedvogel

 

De Sprinkhaanrietzanger is een tamelijk schaarse broedvogel in het Groote Wielengebied. In de meeste jaren gaat het om 10-20 broedparen. De vogels worden geïnventariseerd op de zang, een zeer hoge, vrij lang aangehouden triller of ratel. De vogels zijn dan met enig geluk te zien in een boompje. De soort kan door beginnende vogelaars verward worden met de Snor. Maar die soort heeft een wat lagere lang aangehouden ratel en zingt meestal vanaf een hoge open standplaats in het riet. Vier keer is het Groote Wielengebied in zijn geheel geïnventariseerd. Het aantal broedparen kan van jaar op jaar wat verschillen.

 

2000 2005 2010 2017
13 18 16 11

Broedterritoria in 2010

foto Marc Gottenbos