Spotvogel

zomervogel

38 waarnemingen, 62 vogels

 

Pas in mei is hier en daar de snierende zang van de Spotvogel te horen in het Groote Wielengebied. De Spotvogel is een insecteneter en lange afstandstrekker die overwintert in het zuidelijk deel van Afrika. De vogel houdt zich hier veelal op in dicht struweel. Deze geheimzinnige vogel is alleen te horen in de broedtijd. Het aantal broedparen in Nederland daalt al vele jaren.

 

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen 

 

Voorkomen gedurende het jaar  – verdeling over de maanden

Als late broedvogel wordt de Spotvogel pas in de loop van mei gehoord. De vogels laten zich moeilijk zien, maar hun pathetische zang is opvallend. Het overgrote deel van de waarnemingen wordt gedaan in de jaren dat het Groote Wielengebied is geheel of grotendeels gericht is geïnventariseerd op broedvogels (1979/1980, 2000, 2005, 2010).  In de tussenliggende jaren zijn er nauwelijks waarnemingen. De laatste waarnemingen zijn gedaan begin augustus.

Broedvogel

 

De Spotvogel is een schaarse broedvogel rond de Groote Wielen. Met twee of drie paren hebben we het meestal wel gehad. Het leefgebied van de Spotvogel, bosranden en dicht struweel is maar spaarzaam aanwezig. Beide eendenkooien, de bosjes langs de Westerdijk, dat is het wel zo’n beetje. Drie keer is het Groote Wielengebied in zijn geheel geïnventariseerd op de soort. In 1980 werden 2 territoria vastgesteld. In 2017 is er niet gericht naar de Spotvogel gezocht.

 

2000 2005 2010 2017
3 2 4 ?

Broedterritoria in 2010

foto Ruurd Jelle van der Leij