Sperwer
doortrekker en wintergast

237 waarnemingen  284 vogels

De meeste Sperwers worden in het Groote Wielengebied gezien tijdens de najaarstrek. Maar ook in de winter is de soort aanwezig. Sperwers jagen op vogels. Veelal worden vrouwtjes gezien in de openheid van de graslandpolders. De veel kleinere mannetjes worden vaker  gezien in het halfopen landschap aan de randen van het Groote Wielengebied en in de eendenkooien. Voor zover bekend heeft de Sperwer nooit gebroed in het gebied.      

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen

 

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

In de loop van de jaren zeventig van de vorige eeuw herstelden de roofvogels zich langzaam van de slachting met onkruid- en insectenverdelgers als DDT in de jaren zestig. Vanaf eind jaren zeventig werden er jaarlijks Sperwers gezien. Het aantal jaarlijkse waarnemingen bleef vanaf die tijd tamelijk constant. Vaak gaat het om één of twee vogels. Het grootste aantal van 5 Sperwers werd geteld op 17 januari 1998 tijdens een watervogeltelling. 

foto Ruurd Jelle van der Leij