Snor

zomervogel

136 waarnemingen, 316 vogels

 

De Snor is broedvogel rond de Groote Wielen. Zingende vogels worden er jaarlijks aangetroffen in de broedtijd. Daarbuiten laten de vogels zich niet horen. De vogels arriveren uit de winterkwartieren in Afrika in april en zijn er plotsklaps. Over het verdere voorkomen in voor- en najaarstrek is geen informatie voorhanden. Het leefgebied van de vogels in de broedtijd, insectenrijke plekken met dichte vegetaties van overjarig riet langs oevers van meren, vaarten en sloten, is zeker aanwezig in het Groote Wielengebied. Ze zingen met een langdurige hoge triller vanuit de top van rietstengels of vanaf uitstekende takken van boompjes.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen 

Voorkomen gedurende het jaar  – verdeling over de maanden

Het ziet er naar uit dat de aantallen Snorren in het Groote Wielengebied door de jaren heen tamelijk constant zijn gebleven. In de jaren negentig van de vorige eeuw is de soort enkele jaren niet waargenomen. In die jaren is er minder aandacht aan de soort en het leefgebied besteed. De eerste Snorren arriveren in april en gaan gelijk aan de slag met het bezetten van een territorium. De zangactiviteit houdt aan tot in juni. Daarna worden er weinig waarnemingen meer gedaan.

Broedvogel

 

De Snor is een tamelijk schaarse broedvogel in het Groote Wielengebied. In de meeste jaren gaat het om 15-20 broedparen. De vogels worden geïnventariseerd op de zang, een tamelijk hoge, lang aangehouden triller of ratel. De vogels zijn dan met enig zoeken ook regelmatig te zien hoog in het riet. De soort kan door beginnende vogelaars verward worden met de Sprinkhaanrietzanger. Maar die soort heeft een hogere, schellere ratel en zingt meestal vanuit de dekking van de takken van een boompje.
Vier keer is het Groote Wielengebied in zijn geheel geïnventariseerd. Het aantal broedparen kan van jaar op jaar nogal verschillen.

 

2000 2005 2010 2017
17 21 12 14

Broedterritoria in 2010

foto Jappie Seinstra