Smient

wintergast

1195 waarnemingen 3.028.685 vogels


Smienten behoren sinds jaar en dag tot de talrijkste wintergasten in het Groote Wielengebied. Ze verschijnen al vroeg in het najaar in Fryslân en blijven tot in het voorjaar. In de Ryptsjerksterpolder bevinden zich slaapplaatsen, waar de Smienten overdag verblijven, tezamen met andere eenden. Zowel de ’s winters onder water staande  zomerpolders ‘De Warren’ zijn daarvoor in trek, maar daarbuiten rusten de vogels ook op het open water van de Wielen. Met name in het Sierdswiel en Houtwielen kunnen honderden tot duizenden vogels rusten.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Duizenden Smienten verblijven ’s winters in het Groote Wielengebied. De eerste wat grotere groepen arriveren vanaf begin oktober uit de noordelijke broedgebieden in Scandinavië en Siberië. De vogels rusten overdag in de Ryptsjerksterpolder, waar ze met andere eenden pleisteren op de onder water staande zomerpolders en op het open water van Sierdswiel en Houtwielen. ’s Nachts trekken ze vogels naar graslanden tot in de verre omtrek om voedsel te zoeken als bladeren en wortels van gras en andere planten. 
De aantallen pleisterende Smienten zijn in de jaren zeventig van de vorige eeuw toegenomen van zo’n 10.000 vogels tot zo’n 20.000 vogels in de jaren tachtig en negentig. Vanaf eind jaren negentig nam het aantal Smienten af tot slechts 3.000 vogels. Opmerkelijk was daarbij dat de Smienten voornamelijk op het open water van de noordelijke Wielen te vinden waren. Pas in het voorjaar verschenen ze weer op de onder water staande graslanden van de Ryptsjerksterpolder. De laatste tien jaar zijn de winteraantallen weer toegenomen tot zo’n 8.000 à 10.000. Het aantal zomerwaarnemingen is gering en niet terug te vinden in de statistieken.

foto Ed van Zoonen