Slechtvalk
doortrekker en wintergast

242 waarnemingen  300 vogels

Wat een stormachtige ontwikkeling heeft de Slechtvalk doorgemaakt rond de Groote Wielen. Wanneer je in de jaren tachtig van de vorige eeuw een Slechtvalk spotte, dan had je het gevoel dat je iets heel bijzonders had gezien en was je dag goed. Tegenwoordig is het zien van een Slechtvalk geen echte bijzonderheid meer, maar toch altijd nog iets aparts. De Groote Wielen en omgeving met duizenden watervogels af en toe slapende Spreeuwen vormen een eldorado voor de Slechtvalk als jachtgebied.     

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen

 

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

De eerste Slechtvalken bij de Groote Wielen werden voor zover bekend gezien in de loop van de jaren tachtig van de vorige eeuw. De roofvogels herstelden zich heel langzaam van de slachting met onkruid- en insectenverdelgers als DDT in de jaren zestig. Het zien van een Slechtvalk in die tijd deed het hart van de vogelaars sneller kloppen. Het aantal waarnemingen liet een gestadige toename zien. Dit gaat om doortrekkers en wintergasten. De vogels worden in de maanden november-april aangetrokken door de vele duizenden watervogels. Het grootste aantal van 4 Slechtvalken is geteld op 14 april 2012 tijdens de voorjaarstrek en op 17 oktober 2015 tijdens de najaarstrek. Tegenwoordig lijkt de groei er wat uit. In de maanden van mei tot en met juli zijn geen  Slechtvalken gezien. 

foto Ruurd Jelle van der Leij