Sijs

doortrekker en wintergast

57 waarnemingen  1205 vogels

Sijzen komen jaarlijks in het Groote Wielengebied als doortrekker en als wintergast. Vrijwel altijd gaat het om groepjes vogels. Toch wordt de Sijs niet jaarlijks gemeld. Waarschijnlijk worden  ze niet altijd opgemerkt, wanneer een groepje hoog in de bomen foerageert. De vogels zijn vooral te zien aan de randen van het gebied en in beide eendenkooien, waar hogere bomen staan. Ze zitten graag in elzen, waarvan ze de zaden uit de elzenproppen eten.     

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen

 

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Kijkend naar de aantallen waarnemingen, dan vallen duidelijk drie piekperioden op (1978-1985, 1992-2000 en 2010-2016) in het voorkomen rond de Groote Wielen, afgewisseld door perioden zonder waarnemingen. De veronderstelling dat Sijzen gemakkelijk over het hoofd gezien kunnen worden bij tellingen kan hiervoor geen afdoende verklaring vormen. Sijzen worden gezien in kleine of grotere groepen, vanaf eind september tot in maart. Slechts drie keer is één Sijs waargenomen. De grootste aantallen zijn geteld op 1 november 1994 (200 vogels) en op 22 maart 1980 (100 vogels)

foto Jappie Seinstra