Roek

jaargast

231 waarnemingen, 5295 vogels


Grotere groepen kraaiachtigen bestaan vrijwel altijd uit Roeken en Kauwen. Zo zien we de Roeken dan ook meestal in het Groote Wielengebied, samen met hun kleinere familieleden. De vogels hebben een gevarieerd menu van vooral zaden , allerhande planten(resten) en ongewervelde bodemdieren. Roeken zijn stand- en zwerfvogels. Ze broeden niet in het Groote Wielengebied, maar enkele broedkolonies bevinden zich in de omgeving. Jonge Roeken kunnen bij oppervlakkige beschouwing aangezien worden voor Zwartte kraaien, maar volwassen Roeken zijn zeer goed herkenbaar aan de grijswitte, kale snavelbasis en keelzak.
 

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Tot de jaren negentig van de vorige eeuw, toen er nog geen broedkolonies in de nabije omgeving aanwezig waren, was het aantal Roeken dat het Groote Wielengebied bezocht beperkt. Groepjes waren zelden groter dan 20 vogels. Pas vanaf de jaren negentig toen zich meer in de nabijheid broedkolonies vestigden (Oentsjerk, Gytsjerk), die ook nog eens met enige regelmaat verstoord werden, steeg het aantal Roeken buiten de broedtijd in het Groote Wielengebied sterk. Met name in december zijn de grootste aantallen geteld. Op 29 december 1993 werden maar liefst 350 Roeken geteld. Honderden of mogelijk duizenden Roeken en Kauwen slapen ten zuiden van de Groote Wielen in het Park Vijversburg of in de eendenkooien bij Lytse Geast (waar is nog niet geheel duidelijk). Elke ochtend en elke avond buiten de broedtijd trekken de vogels uit een ruime omgeving voor een deel over de Groote Wielen van en naar de slaapplaatsen.

foto Rein Hofman