Ransuil

jaarvogel

39 waarnemingen, 75 vogels

 

 

 

 

 

Ransuilen leven in het halfopen landschap rond de Groote Wielengebied. Ze worden soms gehoord in de broedtijd en gezien, jagend in de schemering langs boomrijke delen van het gebied en langs wegbermen. Ransuilen zijn standvogels, maar kunnen na de broedtijd gaan zwerven. Waarschijnlijk is de soort talrijker dan uit de waarnemingen blijkt.

 

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen

 

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

De laatste decennia zijn nauwelijk meer Ransuilen gezien in het Groote Wielengebied. Dat wil niet zeggen dat ze er niet meer zijn. Ze  ontsnappen gemakkelijk aan de aandacht. Wel zijn Ransuilen vlak buiten het Groote Wielengebied jagend gezien. Maar ontegenzeggelijk is de soort sterk achteruitgegaan. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw zijn de uilen broedend aangetroffen in de Buisman-eendenkooi. 

foto Jappie Seinstra