Pijlstaart

doortrekker en wintergast

355 waarnemingen  5506 vogels


De fraai ogende pijlstaarten zijn vooral tijden de trekseizoenen in het Groote Wielengebied te vinden; maar ook ’s winters zijn er Pijlstaarten aanwezig. De vogels zijn vrijwel altijd zwemmend op het water of rustend aan de oevers aan te treffen. Ze zijn wat groter dan de meeste andere eenden en kunnen al grondelend net wat dieper komen. Pijlstaarten eten plantenzaden, maar ook (water)insecten en kleine visjes.

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Het voorkomen van de Pijlstaarten bij de Groote Wielen laat met vele schommelingen een matige toename zien. De vogels zijn zowel op het open water van de meren aan te treffen, als op de ondergelopen graslanden in de Ryptsjerksterpolder.  Veruit de grootste aantallen worden gezien in het vroege voorjaar. Tijdens de najaarstrek worden af en toe kleine groepjes Pijlstaarten gezien. Vanaf januari nemen de aantallen toe tot in maart en begin april, wanneer de zomerpolders langzaam beginnen droog te vallen. De grootste aantallen zijn geteld in maart: 150 vogels op 24 maart 1984 en 130 vogels op 16 maart 2013. Er zijn geen zomerwaarnemingen bekend. Wel zijn in mei drie waarnemingen gedaan van resp. 6, 2 en 1 vogels.

foto Ed van Zoonen