Patrijs

voormalige jaarvogel

34 waarnemingen  148 vogels

Patrijzen worden al tientallen jaren niet meer aangetroffen rond de Groote Wielen. In de jaren zeventig van de vorige eeuw broedde de soort met kleine aantallen in de kruidige graslanden in en rondom het Groote Wielengebied. Het geheimzinnige geluid van krakende deuren was op zwoele avonden goed te horen. De bonte wei is rondom het Groote Wielengebied geheel verdwenen en de kruidige graslanden van de Binnemiede en Weeshuispolder zijn eilanden geworden te midden van intensief gebruikte boerengraslanden.

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (jaarmaxima)

 

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werden Patrijzen gezien en gehoord, zowel in als buiten de broedtijd. Patrijzen zijn standvogels en met enige regelmaat werden gezinnen aangetroffen, mooi afstekend tegen winterse omstandigheden. Vanaf de jaren negentig is de soort niet meer gezien met uitzondering van 1993 toen op 30 maart een Patrijs werd gezien in de graanveldjes langs de Westerdijk. Patrijzen konden het gehele jaar door gezien worden, maar de meeste waarnemingen kwamen van rond de broedtijd. 

foto Ruurd Jelle van der Leij