Paapje

doortrekker

28 waarnemingen, 70 vogels

 

Waarschijnlijk heeft het Paapje in de vorige eeuw gebroed in het Groote Wielen met haar kruidenrijke graslanden, maar dat moet dan geweest zijn vóór de jaren tachtig. Broedvogelinventarisaties sinds de jaren tachtig hebben geen broedparen aan het licht gebracht. Wel worden af en toe Paapjes op trek aan de grond waargenomen. De vogels houden van gevarieerde, kruidenrijke graslanden met hier en daar wat ruigere vegetatie.   

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen 

 

Voorkomen gedurende het jaar  – verdeling over de maanden

Zowel tijdens de voorjaarstrek als tijdens de najaarstrek kunnen Paapjes worden gezien. Maar de meeste waarnemingen komen uit de maand september. De vogels worden gezien soms samen met Tapuiten, vaak op hekken of draad of op de grond scharrelend naar voedsel. Tegenwoordig wordt de soort jaren achtereen niet waargenomen, om dan opeens weer op te duiken. Na de eeuwwisseling is de soort niet veel meer gezien. nog maar weinig gezien. Toevallig is dat het grootste aantal Paapjes juist in die periode is gezien: 9 vogels op 15 september 2010. In recente jaren zijn weer vaker Paapjes waargenomen. 

foto anonymus