Ooievaar

jaargast

320 waarnemingen, 965 vogels


Ooievaars zijn vrijwel het gehele jaar door vertrouwde verschijningingen rond de Groote Wielen. Ze zijn zowel langs sloten en oevers als op op het (gras)land te vinden. In een wat langere periode met vorst blijven de vogels vaak hangen rond open gehouden wakken. De vogels overleven mede dankzij het nabijgelegen dierenpark AquaZoo, waar de vogels een deel van hun voer vandaan halen. De vogels
eten vooral vis, maar ook amfibieën, jonge vogels, kleine zoogdieren, wormen en grote insecten. Het aantal Ooievaars in het Grote Wielengebied wordt sterk beïnvloed door de broedparen in het nabij gelegen Bos van Ypey (Vijversburg) en AquaZoo. 

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw was de waarneming van een Ooievaarrond de Groote Wielen een zeldzaamheid. Pas in de loop van de jaren negentig naam het aantal waarnemingen toe. Dat hing samen met de vestiging van ‘ooievaar-stations’, waar de soort in Nederland opnieuw werd geïntroduceerd. Ook het dierenpark AquaZoo in Tytsjerk herbergde een aantal Ooievaars. Het nabij gelegen Groote Wielengebied was geschikt als foerageergebied en de soort ging broeden in het aangrenzende Bos van Ypey. Sinds 2019 broedt  de Ooievaar ook in het Groote Wielengebied vlakbij het Bos van Ypey met één of twee paar. De vogels zijn het gehele jaar in het Groote Wielengebied te vinden. Mogelijk trekt een klein deel weg als de winter nadert.

foto Ruurd Jelle van der Leij