Oeverzwaluw

zomergast

44 waarnemingen, 857 vogels

Wanneer in de zomer groepen zwaluwen in het Groote Wielengebied op insecten jagen boven de velden en meren, dan zal een goed oplettende waarnemer daarbij soms Oeverzwaluwen ontdekken. De vogels zijn afkomstig van in de omgeving aanwezige broedplaatsen of het zijn doortrekkers. De vogels overwinteren in de Sahel in Afrika

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

De gehele onderzoeksperiode zijn Oeverzwaluwen gezien rond de Groote Wielen. Opvallend is een sterke piek in de aantallen gedurende het decennium rond de eeuwwisseling. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de toenmalige nabijgelegen broedplaatsen in de zanddepots ten zuiden van de Groene Ster bij Leeuwarden. Vaak werden (vele) tientallen vogels jagend op insecten gezien samen met andere zwaluwen en gierzwaluwen, zowel boven land als boven water. Dit gaat om oudervogels en uitgevlogen jongen. De spaarzame eerste Oeverzwaluwen zijn gezien april, de laatste in oktober. De grootste aantallen zijn geteld in de periode van juli tot in september: 150 vogels op 7 augustus 1998, 120 op 1 september 1996.

foto Jappie Seinstra