Oeverloper

doortrekker

129 waarnemingen, 272 vogels

 

Net als veel andere steltlopers bezoeken Oeverlopers het Groote Wielengebied op doortrek van en naar de Noord-Europese broedgebieden langs rivieren en beken. Het zijn lange afstandstrekkers die in Afrika overwinteren. De vogels zoeken er voedsel om op te vetten voor de verdere trektocht. Bij de Groote Wielen worden ze vooral gezien bij drassige gedeelten en poeltjes in de Ryptsjerksterpolder en in de Binnemiede en Weeshuispolder, waar ze veelal langs sloten te vinden zijn. 

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen

 

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

De aantallen waarnemingen van Oeverlopers in het Groote Wielengebied zijn door de jaren heen min of meer op peil gebleven, met uitzondering van enkele jaren zonder waarnemingen na de eeuwwisseling. De meeste waarnemingen zijn gedaan tijdens de voorjaarstrek in mei en tijdens de najaarstrek in augustus. Meestal gaat het om enkele vogels of kleine groepjes.  Het grootste aantal van 9 Oeverlopers is genoteerd op 16 augustus 1986, 5 mei 2010 en 13 mei 2016. De vogels foerageren veelal in de oeverzones met weinig begroeiing, maar zijn ook regelmatig gezien op vlonders of steenstort langs het water. Gemeenschappelijk slapen, zoals bij sommige andere steltlopers het geval, is, is nooit geconstateerd. De vogels die op de slaapplaatsen geteld worden, zijn hoogstwaarschijnlijk vogels die overdag ook al aanwezig waren. Buiten de trektijden zijn de waarnemingen zeer schaars. 

foto Ruurd-Jelle van der Leij