Nonnetje

wintergast

216 waarnemingen  970 vogels


Nonnetjes zijn wintergasten in het Groote Wielengebied.  Van het late najaar tot in het vroege voorjaar kunnen Nonnetjes worden gezien. De aantallen waren altijd kleiner dan zijn verwant de Grote zaagbek. De vogels zijn te vinden op het open water van de Wielen en brede vaarten en op de ondergelopen zomerpolders. in de Ryptsjerksterpolder. In tegenstelling tot de Grote zaagbek is het aantal Nonnetjes na de eeuwwisseling gestegen. 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Nonnetjes verblijven tamelijk kort bij de Groote Wielen. Het overgrote deel van de waarnemingen is gedaan in de maanden december tot en met maart. In de afgelopen 45 jaar zijn -met de nodige schommelingen-  de aantallen Nonnetjes toegenomen. Met name na de eeuwwisseling zijn de jaarmaxima sterk toegenomen. De twaalf grootste aantallen, met 29 Nonnetjes op 11 februari 2006 als maximum, zijn alle geteld na 2000. Opvallend is ook dat tegenwoordig steeds meer Nonnetjes gezien worden in de onder water staande zomerpolders. 

foto Jappie Seinstra