Matkop

jaarvogel

50 waarnemingen, 87 vogels

 

Matkoppen kunnen in principe het gehele jaar worden gezien of gehoord rond de Groote Wielen. Beide eendenkooien en plukken moerasbos zijn de meest waarschijnlijke plekken, maar de soort is rond de Groote Wielen tamelijk zeldzaam geworden. Het kleine meesje met het kenmerkende pèèè roepje heeft waarschijnlijk de laatste tien jaar niet meer gebroed in het Groote Wielengebied.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen 

 

Voorkomen gedurende het jaar  – verdeling over de maanden

De meeste waarnemingen van Matkoppen komen uit het najaar tot in de winter, wanneer zwervende vogels  opgemerkt worden. De Matkop is niet elk jaar waargenomen, wat overigens niet betekent dat de soort er dan ook niet geweest is. Opvallend is wel dat de laatste tien jaar er nog maar nauwelijks Matkoppen in het Groote Wielengebied worden waargenomen.   

Broedvogel

 

In 2000 en 2005 zijn bij integrale broedvogelinventarisaties enkele broedterritoria vastgesteld (eendenkooien, bosjes). In 2010 was de soort niet meer aanwezig.

 

 

2000 2005 2010
3 3 0
foto Ruurd Jelle van der Leij