Kwartel

zomervogel

40 waarnemingen, 57 vogels

Een van de meest geheimzinnige broedvogels van het Groote Wielengebied is wel de Kwartel. Bij broedvogelinventarisaties in mei en juni in de kruidige graslanden worden de vogels af en toe gehoord en zelden gezien, wanneer de vogels voor je opvliegen laag over de vegetatie om snel weer neer te strijken. Het voorkomen van de Kwartel kan per jaar enorm verschillen.  

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen
 

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

De meeste Kwartels broeden in Zuid-Europa. In sommige jaren echter komen Zuid-Europese broedvogels, bij ongunstige omstandigheden in de broedgebieden, naar West-Europa voor een tweede broedpoging. De meeste vogels worden dan ook  in die invasiejaren gezien. Het voorkomen door de jaren heen is sterk varierend. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw werd de soort maar weinig genoteerd, door onbekendheid met roep: een zacht ‘kwik-me-dit’. Kwartels zijn eigenlijk alleen in mei en juni waargenomen.

Broedvogel

 

De meeste broedgevallen hebben plaats in de kruidige en vochtige graslanden van de Binnemiede en Weeshuispolder. Vier maal is het Groote Wielengebied in zijn geheel voor de Zomertaling op broedparen geïnventariseerd. In 2010 werden 5 territoria vastgesteld, wat veel is voor het Groote Wielengebied.

 

2000 2005 2010 2017
3 1 5 2

Broedterritoria in 2010

weidevogels Binnemiede en Weeshuispolder – langlopende reeks broedparen Kwartel (BMP) 

 

foto Ruurd Jelle van der Leij