Kramsvogel

doortrekker en wintergast

242 waarnemingen  12.727 vogels

Kramsvogels komen jaarlijks naar het Groote Wielengebied als doortrekker of als wintergast. Vooral doortrekkende vogels af en toe in groepen op de graslanden te vinden, soms samen met Koperwieken. De vogels eten van alles, zowel dierlijk als plantaardig voedsel. Bes-dragende struiken zijn een geliefde plek om te foerageren. Kramsvogels eten ook graag rottend fruit maar dat is in het Groote Wielengebied niet aanwezig.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

De aantallen Kramsvogels zijn het grootst gedurende de najaarstrek en het begin van de winter. Net als bij de Koperwiek, met wie de Kramsvogel regelmatig samen te zien is, zijn de aantallen de afgelopen vijfenveertig jaar met de nodige schommelingen sterk gedaald. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw konden in het najaar soms vele honderden foeragerende vogels op de graslanden gezien worden. Het grootste aantal getelde Kramsvogels (1500) werd geteld op 1 december 1977, samen met 500 Koperwieken. De laatste vijftien jaar komen de aantallen meestal niet boven de honderd. Recent echter werden op 26-10-2018 tijdens trektellingen in de vroege ochtend 745 vogels aan de grond gezien, die na een uurtje weer verder trokken.

foto Ruurd Jelle van der Leij