Koperwiek

doortrekker en wintergast

149 waarnemingen  4547 vogels

De Koperwiek wordt in het Groote Wielengebied waargenomen als doortrekker en als wintergast. De vogels worden minder gemakkelijk opgemerkt dan de Kramsvogel, die zijn aanwezigheid veel duidelijker kenbaar maakt. Regelmatig zijn beide lijsters samen aan te treffen, maar Koperwieken zitten vaak wat meer verscholen in de bomen, terwijl de Kramsvogels wat vaker in het open grasland te vinden zijn.  

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Tijdens de najaarstrek zijn de aantallen Koperwieken in het Groote Wielengebied veruit het grootst. De afgelopen vijfenveertig jaar zijn met de nodige schommelingen de getelde aantallen tijdens de najaarstrek sterk gedaald. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw konden in het najaar soms honderden foeragerende vogels op de graslanden gezien worden, vaak samen met Kramsvogels. Het grootste aantal getelde Koperwieken (500) werd geteld op 1 december 1977. De laatste twintig jaar komen de aantallen meestal niet boven de 20, veelal in geboomte.  

foto Ruurd Jelle van der Leij