Kokmeeuw

jaarvogel, voormalige broedvogel

1066 waarnemingen  355.729 vogels


H
et gehele jaar door zijn er Kokmeeuwen aanwezig in het Groote Wielengebied. De vogels zoeken voedsel op de graslanden en in oeverzones. Vooral pas gemaaide graslanden oefenen grote aantrekking uit op de vogels, waar tientallen of honderden vogels zich te goed doen aan slakjes, insecten en ander dierlijk spul in het maaisel. Ook recent plas-dras geworden graslanden trekken veel vogels aan. Maar de grootste aantallen Kokmeeuwen zijn in en rond de wintermaanden ’s nachts aanwezig op de slaapplaatsen in de zomerpolders van de Ryptsjerksterpolder, waar duizenden vogels kunnen verblijven.    

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (jaarmaxima)

 

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Veruit de grootste aantallen Kokmeeuwen worden geteld van november tot begin april, wanneer de zomerpolders in de Ryptsjerksterpolder onder water staan. In de uren voor zonsondergang verzamelen de duizenden meeuwen, grotendeels Kok- en Stormmeeuwen, zich op voorverzamelplaatsen op de graslanden rond het Groote Wielengebied. Daarna komen de groepen bijeen en verzamelen zich eerst nog op de meren van de Groote Wielen of ze vliegen in de schemering in grote groepen direct door naar de Ryptsjerksterpolder, waar ze neerstrijken op het water van de zomerpolder de Warren.  Veruit de meeste Kokmeeuwen komen uit de richting van Leeuwarden, waar ze overdag verblijven. De hier gepresenteerde aantallen zijn deels berekend op basis van schattingen over het aandeel van de Kokmeeuwen en Stormmeeuwen in de totale meeuwenpopulatie tijdens slaapplaatstellingen. Zeker bij invallende schemering zijn de soorten moeilijk te onderscheiden. Een uitzonderlijk groot aantal (12.780) Kokmeeuwen is geteld op 31 maart 1991. Ook wanneer we dat aantal buiten beschouwing laten en in de wetenschap dat de slaapplaatsen niet elk jaar zijn geteld, dan kan voorzichtig gesteld worden, dat de aantallen Kokmeeuwen door de jaren heen enigszins zijn afgenomen. 

foto Jappie Seinstra