Knobbelzwaan

jaarvogel

1008 waarnemingen, 7347 vogels

 

Knobbelzwanen, wie kent ze niet. Deze markante, zeer grote vogels zijn het gehele jaar rond het Groote Wielengebied aan te treffen. In de broedtijd zie vaak losse paren  die concurrenten op afstand houden. Na de broedtijd blijven gezinnen met groter wordende jongen een tijd lang hangen; later sluiten Knobbelzwanen zich vaak aaneen tot wat grotere groepen. Zelfs bij aanhoudende vorst blijven er altijd wel Knobbelzwanen in het gebied achter in en bij wakken. De vogels eten vooral plantaardig voedsel op het land en grondelend onder water.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
 met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

In de broedtijd zijn de aantallen waargenomen vogels het kleinst. De grootste aantallen worden aangetroffen in de nazomer vanaf september, wanneer vogels uit het Groote Wielengebied met opgroeiende jongen, aangevuld met vogels van elders in het Groote Wielengebied kunnen verblijven. In de afgelopen 45 jaar zijn de aantallen Knobbelzwanen geleidelijk aan toegenomen. Hoewel de aantallen in het voorjaar meestal wat kleiner zijn, is het grootste aantal Knobbelzwanen in het voorjaar gezien: 75 vogels op 28 maart 1999.  

Broedvogel

Er zijn Knobbelzwanen die pront op een graslandoever broeden, markant en voor iedereen in het zicht. Andere Knobbelzwanen broeden in riet- en moerasland, het nest met de vrouw verscholen in het riet, terwijl de man tientallen of enkele honderden meters ver op wacht zwemt. Het aantal broedende Knobbelzwanen bij de Groote Wielen is de laatste tien jaren toegenomen tot zo’n 5-8 broedparen. De oudervogels blijven na de broedtijd samen met de jongen nog lang aanwezig in het gebied.

 

2000 2005 2010 2017
3 4 7 7

Broedterritoria in 2010

foto Jappie Seinstra