Kluut

zomervogel

64 waarnemingen  315 vogels

De Kluut wordt meestal geassocieerd met de Wadden en het Delta-gebied. Maar Kluten broeden ook wel in het binnenland. In het Groote Wielengebied is de Kluut een onregelmatige broedvogel en zomergast. Met enige regelmaat worden Kluten rond de Groote Wielen gezien met name in de Ryptsjerksterpolder. De vogels houden van korte vegetaties en zoeken voedsel op slikkige plekken met ondiep water.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (jaarmaxima)

 

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

In slechts vier maanden van maart tot en met juni zijn Kluten gezien rond de Groote Wielen. Het voorkomen gedurende de jaren is nogal onregelmatig. In de meeste jaren worden minder dan vijf of geen vogels gezien. Uitzondering was 1987 toen op 21 maart 22 Kluten werden gezien. In de jaren rond 2010, toen de soort broedde in de Ryptsjerksterpolder, werden soortgelijk aantallen waargenomen.

Broedvogel

 

Het is niet zeker of de Kluut in de jaren tachtig heeft gebroed rond de Groote Wielen. Het aantal van 22 Kluten op 21 maart 1987 plus twee waarnemingen van vier vogels in april en één van twee vogels in mei kan op die mogelijkheid duiden. In elke geval heeft de Kluut vanaf rond de eeuwwisseling een aantal jaren op een eilandje gebroed of een broedpogingen gedaan. Meestal betrof het slechts enkele paren. Wanneer het water rond het eilandje in de broedtijd te veel weg zakte, konden Vossen gemakkelijker bij de broedsels konden komen en mislukte de broedpoging. Er zijn vier integrale inventarisaties verricht voor de soort. In 2010 (tegelijk het hoogtepunt) broedde er een kleine kolonie van 13 paren. Daarna nam het aantal snel af. Vanaf 2014 zijn geen broedpogingen meer ondernomen.

 

2000 2005 2010 2017
0 3 13 0

broedterritoria in 2010

foto Jappie Seinstra