Kleine zwaan

wintergast

94 waarnemingen  835 vogels

Kleine zwanen broeden in het hoge Noorden van Rusland. Het grootste deel van de populatie overwintert in Nederland. Regelmatig komen in de winter kleine groepen Kleine zwanen naar Groote Wielengebied. Ze slapen met andere zwanen en ganzen in de Ryptsjerksterpolder. De vogels zijn groot en duidelijk herkenbaar, toch zijn ze niet jaarlijks in het Groote Wielengebied zien. De vogels zijn overdag meestal buiten het GrooteWielengebied te vinden, waar ze voedsel zoeken op boerengraslanden en maisstoppelvelden

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (jaarmaxima)

 

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Naar alle waarschijnlijkheid komen er elke winter Kleine zwanen naar het Groote Wielengebied. Ze vliegen ’s avonds in en vertrekken ’s ochtends vroeg meestal binnen een uur na zonsopgang naar de voedselgebieden elders. Daardoor kunnen ze gemakkelijk aan de aandacht ontsnappen, want bij tellingen overdag zijn ze er meestal niet. De vogels zijn vrijwel geteld bij de slaapplaatstellingen vanaf een half uur voor zonsopgang. Vaak zwemmen de vogels min of meer gemengd met Wilde zwanen op de onder water staande zomerpolders.  Meestal gaat het om hooguit enkele tientallen vogels. Na een dip vanaf de eeuwwisseling wordt de Kleine zwaan de laatste jaren weer meer gezien.  

foto anonymus