Kleine rietgans

wintergast

39 waarnemingen  878 vogels

Kleine rietganzen broeden op Spitsbergen. Ze zijn nooit erg talrijk geweest rond de Groote Wielen, maar tegenwoordig worden de er vogels nog maar weinig gezien. Dat spoort met de algemene achteruitgang van de soort in ZW-Fryslân, nu de vogels steeds meer in Denemarken overwinteren. Mogelijk zullen er nog wel Kleine rietganzen door de tellers gemist worden, wanneer  ze in kleine groepjes te midden van duizenden andere ganzen verblijven.   

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (jaarmaxima)

 

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

De waarnemingen van de Kleine Rietgans in het Groote Wielengebied stammen alle uit de wintermaanden, waarbij maart wel de kroon spant. Uit die maand komt 70% van alle waargenomen vogels. Dat is wat gechargeerd, aangezien de twee uitzonderlijke waarnemingen uit die maand stammen: 350 vogels (1980) en 300 vogels (1982). De overige waarnemingen betreffen alle aantallen van minder dan 30 Kleine rietganzen. De vogels sliepen met andere ganzen in de zomerpolders in de Ryptsjerksterpolder. Na 2006 zijn geen Kleine rietganzen meer gezien.

foto Jappie Seinstra