Kauw

jaarvogel

345 waarnemingen, 6574 vogels

 

Buiten de broedtijd worden Kauwen in het Groote Wielengebied in het open veld vaak samen met Roeken en meeuwen aangetroffen. Niet verwonderlijk, wat het zijn alle groepsvogels die elkaar in de gaten houden en de velden afschuimen op zoek naar voedsel. De vogels eten allerhande voedsel, zowel plantaardig als dierlijk. Pas gemaaide graslanden en geoogste maïslanden vormen een aantrekkelijk voedselbiotoop met talloze kleine beestjes, die in de vegetatie verscholen zaten, en oogstresten. Het broeden kan plaatsvinden in (boom)holtes, nestkasten en niet gebruikte schoorstenen langs de randen van het Groote Wielengebied. Kauwen zijn standvogels die wat rondzwerven. De populatie wordt ’s winters aangevuld met beesten uit Noord- en Oost-Europa.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling  (gemiddelde jaarmaxima)

 met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

De grootste aantallen Kauwen in het Groote Wielengebied worden gezien rond de wintermaanden; vooral januari is een echte kauwenmaand. Mogelijk is dat omdat in de loop van het najaar noordelijke en oostelijke vogels zich bij ‘onze’ Kauwen gevoegd hebben. Door de jaren heen lijken de maximale aantallen Kauwen, die jaarlijks te zien zijn, niet veel te veranderen. In de meeste jaren worden minder dan honderd vogels bijeen gezien. Een grote uitzondering vormden topjaren als 1993, 1994, en 2003 toen respectievelijk 300, 143 en 150 vogels werden geteld.

Broedvogel

 

In de drie jaren dat de Kauw als broedvogel is onderzocht zijn er slechts enkele broedparen vastgesteld. In 2010 twee broedende paren in een boerderij aan de rand van de Ryptsjerksterpolder en één in de Ryptsjerkster-molen. Dichtbij het Groote Wielengebied broeden er veel meer in dorpen als Gytsjerk en Tytsjerk.   

 

2000 2005 2010
0 2 3

broedterritoria in 2010

foto Ed van Zoonen