IJsvogel
doortrekker  

66 waarnemingen  68 vogels

 


IJsvogels worden regelmatig gezien rond de Groote Wielen. De waarnemingen worden meestal gedaan langs brede sloten en vaarten, waar de vogel langs vliegen op zoek naar een geschikte plekken om vis te vangen. Dat kunnen zijn laaghangende takken boven het water, een bruggetje of een stil liggende roeiboot. Voor zover bekend broedt de ijsvogel niet in het Groote Wielengebied. De waarnemingen betreffen meestal trekkende of zwervende vogels.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen

 

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Pas na de eeuwwisseling is de IJsvogel in het najaar een  vertrouwde, zij het schaarse,  gast geworden rond de Groote Wielen. Daarvoor werd slechts zelden een ijsvogel gezien. Vrijwel steeds gaat het om één vogel. Slechts twee keer werden twee vogels gespot. De meeste waarnemingen zijn gedaan in oktober. De toename van de waarnemingen vanaf 2016 wordt sterk beïnvloed door langsvliegende ijsvogels langs de trektelpost bij ‘It Set’ van half september tot half december. Dat geeft een wat vertekend beeld.

foto Jappie Seinstra