Houtduif

jaarvogel

566 waarnemingen, 7751 vogels

 

De Houtduif is een vertrouwde standvogel in het Groote Wielengebied. Overal, waar wat meer ontwikkeld geboomte aanwezig is, is ook de Houtduif te vinden, zowel in als buiten de broedtijd. De vogels eten allerhande plantaardig spul als zaden, knoppen en bladeren. Buiten de broedtijd sluiten Houtduiven zich aan tot kleinere of grotere groepen, vaak aangevuld met vogels uit  noordelijke streken.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling  (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Het gehele jaar door worden er Houtduiven rond de Groote Wielen aangetroffen. De grootste aantallen zijn geteld in de maanden voor (februari-maart) en na de broedtijd (augustus-oktober). Buiten de broedtijd sluiten de vogels zich aaneen in groepjes en werven rond op zoek naar voedsel. Mogelijk vindt aanvulling plaats uit Noord- en Oost-Europa. Vaak worden tientallen vogels gezien, maar meestal blijven de aantallen beneden de 100, behalve in twee periodes, midden jaren zeventig en  midden jaren tachtig van de vorige eeuw. De twee grootste aantallen (400 vogels in oktober 1986 en 385 in september 1975) zijn ook in die periodes geteld. 

Broedvogel

 

Overal waar wat forsere bomen bij elkaar staan, kan de Houtduif tot broeden komen. Beide eendenkooien, de bosschages langs de Westerdijk en de boomopslag in de moerassen vormen de belangrijke broedplaatsen. Gedrag en roep en niet te vergeten de majestueuze baltsvluchten van de Houtduif vormen de belangrijkste aanwijzingen voor broedterritoria. Het Groote Wielengebied is drie keer in zijn geheel op de soort geïnventariseerd.  In 1980 werd het aantal broedparen geschat op 10. De broedvogelaantallen overziende lijkt het erop dat de broedpopulatie is gegroeid in de afgelopen veertig jaar. Dat houdt waarschijnlijk verband met de toegenomen verbossing van de moerassen en veroudering van de bosschages.

 

2000 2005 2010
9 16 17

broedterritoria in 2010

foto Ruurd Jelle van der Leij