Holenduif

jaarvogel

263 waarnemingen, 1605 vogels

 

Holenduiven kunnen het gehele jaar door in het Groote Wielengebied worden aangetroffen. Het zijn stand- en zwerfvogels. Holenduiven broeden in holtes, zoals boomholtes, eendenkorven en broedvogelkasten. Buiten de broedtijd komen ze vaak voor in groepjes, vaak met Houtduiven, meeuwen en kraaiachtigen, op zoek naar voedsel waar dat aanwezig is. Graslanden en recent geoogste maïsakkers zijn bijvoorbeeld geliefde plekken, waar ze vooral plantaardig voedsel zoeken. In wat strengere winters kunnen noordelijke Holenduiven wat zuidelijker gaan bivakkeren en zich hier tijdelijk ‘vestigen’.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling  (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Zoals het een standvogel betaamt, zijn Holenduiven in alle maanden van het jaar aangetroffen, maar het verloop gedurende het jaar laat geen duidelijk patroon zien. De meeste vogels verschijnen in groepjes; enkelingen komen weinig voor. De gemiddelde jaarmaxima van de Holenduif door de jaren heen in het Groote Wielengebied laat een opvallende piek zien rond begin jaren negentig van de vorige eeuw. De  drie grootste aantallen getelde Holenduiven komen alle uit deze periode: 85 vogels op 24 oktober 1995, 75 (23 januari 1993) en 73 (27 maart 1994). Als regel blijven de aantallen beneden de 40 vogels.  

Broedvogel

 

De Holenduif heeft naar alle waarschijnlijkheid de gehele onderzoeksperiode vanaf 1971 in het Groote Wielengebied  gebroed. Drie keer is het gebied in zijn geheel voor de soort geïnventariseerd. Steeds is maar een gering aantal broedgevallen vastgesteld. De indruk bestaat dat niet alle broedende paren opgemerkt zijn. Broedgevallen kunnen soms pas laat op gang komen, waardoor ze  mogelijk aan de aandacht ontsnappen. Zo is geconstateerd dat een paar Holenduiven in eendenkorf gingen broeden nadat een Wilde eend er eerst succesvol in gebroed had. De soort heeft in elk geval regelmatig gebroed in de Buisman-eendenkooi, in eendenkorven; maar ook zijn broedparen gezien in een halfopen torenvalkenkast.

 

2000 2005 2010
1 3 1

broedterritoria in 2010

foto Ed van Zoonen