Heggenmus

jaarvogel

72 waarnemingen, 91 vogels

 

Een klein zangvogeltje met een zachte onopvallende zang kan gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Dat is met de Heggenmus vast het geval geweest. De indruk bestaat dat dit insectenetertje, dat ook op mooie winterdagen zingt, in het natuurgebied veel minder algemeen is dan in de bewoonde wereld van landelijke dorpen. Of dit werkelijk zo is, kan worden betwijfeld. Het leefgebied van de Heggenmus is in de moerasruigten en bosjes zeker aanwezig. Hoe het ook zij, op basis van de waarnemingen is de Heggenmus in het Groote Wielengebied een schaarse verschijning die in principe het hele jaar door aanwezig kan zijn. 

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen

 

Voorkomen gedurende het jaar  – verdeling over de maanden

Heggenmussen kunnen het gehele jaar door worden gezien. De vogels die rond de winter worden opgemerkt, zijn stand- en zwerfvogels eventueel aangevuld met vogels uit noordelijke oorden, die hierheen zijn getrokken. De meeste waarnemingen worden gedaan in de broedtijd, wanneer er wat meer aandacht aan de soort wordt besteed. Bijvoorbeeld rond 1980 en in 2000, 2005 en 2010 is er bij broedvogelinventarisaties beter op de soort gelet en zijn er wat piekjes in de aantallen waarnemingen. Het relatief grote aantal waarnemingen in juli ten opzichte van de naastliggende maanden is niet goed verklaarbaar. Maar bij soorten met relatief weinig waarnemingen kunnen uitschieters gemakkelijker optreden dan bij soorten met veel waarnemingen. 

Broedvogel

 

De Heggenmus broedt van oudsher in het Groote Wielengebied. Er zijn verschillende plekken waar de soort terecht kan zoals de beide eendenkooien, bosjes langs de Westerdijk, moerasruigten met struikgewas in de Gelte Herne en Koekoekspetten. Drie keer is het Groote Wielengebied in zijn geheel geïnventariseerd. Het aantal vastgestelde broedparen was steeds minder dan 10. Gezien de vroege zangactiviteit, de zachte zang en het onopvallende gedrag van de soort, is het werkelijk aantal broedparen waarschijnlijk wat groter.

 

2000 2005 2010
6 9 5

Broedterritoria in 2010

foto Ruurd Jelle van der Leij