Grote mantelmeeuw

wintergast

217 waarnemingen  458 vogels


Grote mantelmeeuwen zijn typische wintergasten rond de Groote Wielen. Samen met andere meeuwen slapen ze ’s nachts in de zomerpolders van de Ryptsjerksterpolder. Hoewel de forse vogels opvallen, is het toch lastig ze te tellen in de schemering te midden van duizenden andere meeuwen. In de vroege ochtend vliegen de meeste Grote mantelmeeuwen naar elders om voedsel te zoeken, maar vaak blijven enkele vogels achter in de Ryptsjerksterpolder op ondiepe plekken.

elders

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (jaarmaxima)

 

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Je zou verwachten dat de grootste aantallen Grote mantelmeeuwen zijn geteld op de slaapplaatsen, aangezien dan ook vogels die overdag buiten het Grote Wielengebied verblijven ingevlogen zijn. Dat blijkt lang niet altijd het geval; mogelijk is er vanwege de telomstandigheden bij de slaapplaats sprake van ondertelling. Het grootste aantal vogels (29) is geteld door de NJN  tijdens een slaapplaatstelling op 17 november 1973. Daarnaast zijn er nog slechts drie waarnemingen van meer dan 10 vogels; alle drie overdag geteld. Het grootste aantal Grote mantelmeeuwen, dat de Wielenwerkgroep telde bij een slaapplaatstelling, is 7 vogels op 27 maart 2016. Van alle vogels is 95% geteld in de maanden november t/m maart. Er is slechts één zomerwaarneming één vogel, gezien op 21 juli 1986.

foto Jappie Seinstra