Grote bonte specht

jaarvogel

102 waarnemingen, 115 vogels

 

Het gehele jaar door kan de Grote bonte specht worden aangetroffen rond de Groote Wielen. Meestal gaat het maar om één vogel die wordt gezien op plekken met goed ontwikkeld geboomte, zoals in beide eendenkooien, waar ze broeden of voedsel zoeken. De vogels laten zich in de broedtijd goed horen door territoriale roffels op forse takken, maar ook door het getik op de stam bij het voedsel zoeken en de kenmerkende roep. 

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen

 

Voorkomen gedurende het jaar  – verdeling over de maanden

Het aantal waarnemingen van Grote bonte spechten varieert sterk van jaar op jaar. Dat kan worden verklaard doordat bij veel tellingen (watervogeltellingen, ganzentellingen enz.) de aandacht nu niet speciaal op spechten is gericht. Bovendien kan, omdat de vogel zo schaars is en vooral in boomrijke plekken aan de randen van het Goote Wielengebied voorkomt, de soort in sommige jaren door toeval gemist worden. De relatief grotere aantallen waarnemingen na 2010 kunnen een aanwijzing zijn dat de soort toch wat algemener wordt.

Broedvogel

 

De inventarisatie van de Grote bonte specht gebeurt vooral door het noteren van roffelende oudervogels. Er zijn drie potentiële plekken met voldoende ontwikkeld geboomte waar de Grote bonte specht zou kunnen broeden. Dat zijn de Buisman-eendenkooi + omgeving, de Kobbekooi en de bosschages oostelijk langs de Westerdijk. In de Kobbekooi is het broeden nooit vastgesteld; in de twee andere plekken wel. Drie keer is het Grote Wielengebied in zijn geheel voor de soort geïnventariseerd.

 

2000 2005 2010
1 2  2

Broedterritoria in 2010

foto Ruurd Jelle van der Leij