Groenpootruiter

doortrekker

112 waarnemingen, 271 vogels

 

Net als veel andere steltlopers bezoeken Groenpootruiters het Groote Wielengebied op doortrek van en naar de Noord-Europese broedgebieden in hoogvenen en open taiga’s. De vogels trekken over een breed front. Het grootste deel pleistert in het Waddengebied en langs de kust, maar ook in het binnenland bezoeken Groenpootruiters natte en drassige gebieden. Ze zoeken er voedsel om op te vetten voor de verdere trektocht. Bij de Groote Wielen worden ze niet alleen aangetroffen in de drassige gedeelten van de Ryptsjerksterpolder, maar ook in de Binnemiede en Weeshuispolder, waar ze veelal langs sloten te vinden zijn. 

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen

 

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Door de jaren heen lijkt er enige toename te zijn in het aantal waarnemingen van Groenpootruiters in het Groote Wielengebied. De meeste waarnemingen zijn gedaan in april en mei tijdens de voorjaarstrek en tijdens de najaarstrek in augustus en september. Vaak gaat het maar om één of enkele vogels. Het grootste aantal stond tot vóór 2019 genoteerd op 28 augustus 1982 en op 30 april 2011 toen 7 Groenpoten werden geteld. Maar in 2019 werden op 23 april 33 Groenpoten gezien, foeragerend in de slikkige opdrogende zomerpolders van de Ryptsjerksterpolder. Op 4 mei waren er nog steeds steeds 12 vogels aanwezig. Er is nooit geconstateerd dat Groenpootruiters, zoals bijvoorbeeld Grutto’s en Kemphanen doen, ’s avonds invliegen vanuit de omgeving naar de slaapplaatsen in onder water staande zomerpolders van de Ryptsjerksterpolder. De vogels die op de slaapplaatsen geteld worden, zijn hoogstwaarschijnlijk vogels die overdag ook al aanwezig waren. Buiten de trektijden zijn de waarnemingen zeer schaars. Opvallend zijn twee winterwaarnemingen van twee vogels op 13 januari 2008 en 12 januari 2007 

foto Lubbert Boersma