Groenling

jaargast

120 waarnemingen, 489 vogels

Groenlingen kunnen het gehele jaar rond de Groote Wielen worden aangetroffen. Het zijn stand- en zwerfvogels die niet in het Groote Wielengebied broeden, maar wel in de nabije omgeving bij boerenerven en in Gytsjerk. De vogels met hun stevige snavels zijn vooral zaadeters. Buiten de broedtijd zwerven ze vaak in groepjes rond op zoek naar rozenbottels. In het Groote Wielengebied worden ze af en toe gezien etend van de bottels van de Hondsroos of Japanse rimpelroos.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen

 

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Het aantal waarnemingen van de Groenling kan van jaar op jaar nogal verschillen. De soort broedt niet in het Groote Wielengebied en wordt in de broedtijd en de zomermaanden maar weinig gezien. Pas vanaf september tot in maart worden er meer Groenlingen waargenomen. Vaak zijn het groepjes op zoek naar voedsel. Er zijn jaren waarin de Groenlingen tijdens de tellingen niet zijn waargenomen of genoteerd. Dat hoeft niet te betekenen, dat ze in dat jaar niet in het Groote Wielengebied aanwezig geweest zijn, maar bijvoorbeeld dat de aandacht op andere soorten gericht was. Zo zullen tijdens een watervogeltelling maar weinig waarnemers kleine zangvogels noteren. 

foto Jappie Seinstra