Grauwe vliegenvanger

zomervogel

20 waarnemingen, 39 vogels

 

Grauwe vliegenvangers overwinteren in Afrika en keren meestal in april terug naar Europa. Slechts sporadisch worden Grauwe vliegenvangers in het Groote Wielengebied waargenomen. Nu draagt de onopvallende hoge staccato-zangroep daar ook niet toe bij. Maar de de jachttechniek van deze insecteneter vanaf een open tak zou toch zeker de aandacht moeten trekken. 

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen 

 

Voorkomen gedurende het jaar  – verdeling over de maanden

De waarnemingen van Grauwe vliegenvangers worden gedaan tijdens en na de broedtijd. De Grauwe vliegenvanger is gedurende vele jaren niet waargenomen, wat overigens niet betekent dat de soort er dan ook niet geweest is. Toch is er sprake van een negatieve trend. Na de eeuwwisseling zijn er slechts twee waarnemingen gedaan.

Broedvogel

 

In 2000 en 2005 zijn bij integrale broedvogelinventarisaties enkele broedterritoria vastgesteld (eendenkooien, bosjes). In 2010 was de soort niet meer aanwezig.

 

 

2000 2005 2010
2 1 0
foto Jappie Seinstra