Graspieper

jaarvogel

1104 waarnemingen, 11.207 vogels

 

 

Graspiepers zijn het gehele jaar aan te treffen in de graslanden rond de Groote Wielen. Het is van oudsher een vrij talrijke broedvogel, doortrekker en wintergast. De vogels eten vooral insecten, maar buiten de broedtijd ook wel zaden. In de broedtijd zijn het vooral de zangvluchten en alarmerende oudervogels met voer in de bek die de aandacht opeisen. Tijdens de doortrek en in de winter zijn het grotere en kleinere groepen vogels die opvallen.  

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

De grootste aantallen Graspiepers worden gezien tijdens de broedtijd, wanneer de vogels zeer actief zijn , en vooral tijdens de najaarstrek in september en oktober. De grootste aantallen zijn geteld begin jaren tachtig van de vorige eeuw in de Binnemiede/Weeshuispolder: 310 vogels op 16 oktober 1982 en 180 op 25 september 1982. Dergelijke aantallen zijn daarna niet vaak meer geteld; meestal ging het om minder dan 100 vogels. Een enkele maal kunnen ook in de winter grote groepen aanwezig zijn blijkens een waarneming van 165 vogels op 16 januari 1994. In de Ryptsjerksterpolder worden de vogels buiten de broedtijd relatief veel gezien in de ruige delen met veel pitrus.

Broedvogel

 

De graspieper boert goed rond de Groote Wielen. Dat is in de gehele bijna 50-jarige onderzoeksperiode het geval. De meeste broedparen zijn te vinden in het kruidenrijke weidevogelreservaat Binnemiede / Weeshuispolder. Het aantal broedparen was tientallen met wat schommelingen tamelijk stabiel, maar de laatste tien jaar is de Graspieper toegenomen met name in de zomerpolder de Warren. Mogelijk is de verbeterde detail-ontwatering daar er op van invloed geweest.

 

2000 2005 2010 2017
33 42 38 55

Broedterritoria in 2010

weidevogels Binnemiede en Weeshuispolder – langlopende reeks broedparen Graspieper (BMP)

foto Ruurd Jelle van der Leij