Goudhaantje
doortrekker en wintergast 

32 waarnemingen  185 vogels

 


Goudhaantjes leven in vooral in naaldbossen met veel sparren. Ook op trek en in de winterkwartieren worden ze vooral in die leefgebieden gezien. Hoewel in het Groote Wielengebied  naaldbomen alleen voorkomen op sommige erven, worden trekkende of zwervende Goudhaantjes toch af en toe voedsel zoekend waargenomen. De vogels maken zachte hoge geluidjes en kunnen gemakkelijk gemist worden.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen

 

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Behalve in de zomermaanden is het Goudhaantje in elke maand wel één of meer keer aangetroffen. Maar toch wel het meest tijdens de voor- en najaarstrek. Hoewel de gevoeligheid voor hoge tonen bij de hoofdwaarnemer de laatste tien jaar behoorlijk achteruit is gegaan, zijn er gelukkig nog anderen die de vogeltjes wel goed kunnen horen. De grootste aantallen Goudhaantjes zijn aangetroffen op 28 maart 1980 (40), oktober 1975 (19) en 18 november 2000 (15). Uit de gegevens kunnen geen trends worden afgeleid. 

foto Jappie Seinstra