Frater

doortrekker

17 waarnemingen, 392 vogels

 

 

Het voorkomen van Fraters op doortrek in het Groote Wielengebied is een aantal malen vastgesteld. De vogels zoeken voedsel als zaden en insecten op de kruidige graslanden. De meeste Fraters trekken door langs de kust, maar worden ook wel in het binnenland waargenomen. De vogels vliegen in soms vrij grote, dicht opeen vliegende groepen en zijn overwegend waargenomen in de Ryptsjerksterpolder.

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (jaarmaxima)

 

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Kijkend naar het voorkomen gedurende het jaar is de Frater naast doortrekker ook als wintergast te beschouwen. De doortrek is min of meer uitgesmeerd over de gehele periode van oktober tot april. In die periode zijn, behalve in oktober, Fraters bij de Groote Wielen vastgesteld. Er zijn drie ‘golven’ zichtbaar (om de tien jaar) waarin de Frater met enige regelmaat te zien was: 1977-1979; 1987-1990 en 1996-2000. In de eerste periode werden Fraters ook gezien op de nabijgelegen braak liggende terreinen van de Hemrik en de Cammingabuurster polder. Daarna zijn nog maar twee keer Fraters waargenomen in 2007 en 20015. Het grootste aantal Fraters werd gezien op 16 maart 1996 toen een groep van 70 vogels foerageerde in de Ryptsjerksterpolder.

foto Jappie Seinstra