Dodaars

doortrekker en wintergast

72 waarnemingen, 100 vogels

 

 

Dodaarzen worden zelden gezien. Meestal gaat het maar om één of twee vogels. De vogels verblijven meestal zwemmend of duikend op de wat grotere open wateren in het Groote Wielengebied. De vogels duiken naar allerhande waterdiertjes waaronder insecten, larven, schaapdieren en kleine visjes.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd het Groote Wielengebied vaker door Dodaarzen bezocht dan tegenwoordig het geval is. Maar ook toen waren Dodaarzen niet vaak te zien. De vogels zijn waargenomen buiten de broedtijd; de meeste in november. Bijna alle waarnemingen zijn van het open water van de Wielen. Op de ondergelopen zomerpolders wordt maar zelden een Dodaars aangetroffen. Eenmaal zijn zes Dodaarzen gezien, op 4 november 2000. De overige waarnemingen betroffen alle drie of minder exemplaren.

foto Jappie Seinstra